1. Kalich - 1. sv. prijímanie 2. Okruhla - 1. sv. prijímanie 3. Okruhla - 1. sv. prijímanie
4. Štvorec - 1. sv. prijímanie 5. Srdce - Sviatosť birmovania 6. Okruhla - 1. sv. prijímanie
7. Srdce - 1. sv. prijímanie 8. Kalich - 1. sv. prijímanie 9. Kniha - 1. sv. prijímanie
10. Kríž - 1. sv. prijímanie 11. Srdce - 1. sv. prijímanie