Na tortu s jedlým obrázkom si môžete priniesť alebo poslať e-mailom
vašu predlohu, ktorú upravíme podľa tvaru torty.
Nezabudnite!!!
Dobrá predloha = Dobrý výsledný efekt
UKÁŽKY TORT S JEDLÝM OBRÁZKOM